dijous, 30 de novembre del 2017

3 eso. Tema 03. LA PRIMERA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL.


EL NAIXEMENT DE LA INDÚSTRIA

JAMES WATT I LA MÀQUINA DE VAPOR
CONTESTA:

1) Quins oficis va aprendre James Watt abans d'entrar a la Universitat?

2) Qui va ser el primer inventor de la màquina de vapor? Què pretenia amb aquest invent?

3) Explica quin problema tenia la primera màquina de vapor i quina solució va trobar-hi Watt.

4) Explica la diferència que hi ha entre la primera i la segona màquina de vapor de James Watt?

5) Explica com soluciona el control de les revolucions de la màquina?

6) En quins àmbits i /o indústries s'aplicà la nova màquina?


dilluns, 27 de novembre del 2017

3 eso. Tema 01. MESURES PER FER FRONT ALS PROBLEMES MEDIAMBIENTALSLA RESPOSTA INDIVIDUAL

El millor exemple de resposta individual és la regla de les tres erres (3R). Les 3R fan referència a tres accions bàsiques per fer un consum responsable: reduir, reutilitzar i reciclar.


POSA A PROVA ELS TEUS CONEIXEMENTS I ...... RECICLA CORRECTAMENT


dissabte, 25 de novembre del 2017

4 eso. Tema 01. LIMPERIALISME I LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL


1. segona revolució industrial 

Noves indústries i primeres multinacionalsEL TAYLORISME o TREBALL EN CADENA2. L'IMPERIALISME

S'entén per imperialisme l'espoliació de recursos, l'explotació econòmica i el domini polític de gairebé tot Àsia, Àfrica i Oceania per part dels països europeus entre els anys 1860 i 1914.

 CLICA AQUÍ


3. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

Entre el 1914 i el 1918 va tenir lloc una guerra amb setze estats participants i vint milions de combatents. Mai fins aleshores cap guerra no havia comportat una mobilització tan gran ni s'havia lluitat en tants fronts alhora.  Va ser la Primera Guerra Mundial, coneguda també com la Gran Guerra.

FASE DE POSICIONS O DE TRINXERES

Guerra de posicions. Durant tres anys, des de 1915 fins a finals de 1917, els soldats es van atrinxerar i els fronts es van mantenir estables. Cada atac suposava molts morts, però, malgrat els sacrificis humans, les línies del fronts a penes es van moure. La vida a les trinxeres era molt dura. Els soldats havien de sobreviure als bombardejos aeris, als gasos químics i als atacs enemics, però també havien de suportar la pluja, el fang, la fam i la brutícia. 

FRAGMENT DE "CAMINS DE GLÒRIA" - 
STANLEY KUBRICK (1957)PER SABER-NE MÉSEdició feta a partir de diversos reportatges publicats en el número 143 de SÀPIENS (juny 2014), dedicat íntegrament a la Primera Guerra Mundial.


dimarts, 14 de novembre del 2017

3 eso. Tema 02. LA GLOBALITZACIÓ


UN LTRE MÓN ÉS POSSIBLE

Els darrers anys ha aparegut un moviment internacional de protesta contra l'economia global que considera que la globalització és la causa de la pobresa mundial. Aquest corrent es coneix popularment amb el nom de moviment antiglobalització o altermundisme.

UNA VISIÓ CRÍTICA DELS EFECTES DE LA GLOBALITZACIÓ.

SKA-P : "Hijos bastardos de la globalización"


Comienza mi jornada cuando sale el sol 
Tengo 12 años, vivo en la desolación acá en otra dimensión 
Mis pequeñas manos son la producción de miles de juguetes 
con los que podrán jugar allá niños como yo 

Víctimas reales de un juego demencial 
la economía de mercado busca carne fácil de explotar 
La macro producción que nos ofrece bienestar 
son millones de niños de esclavos, son niños esclavos, condenados 

NO SÉ LO QUE ES GLOBALIZACIÓN 
NO SÉ LO QUE SON DERECHOS HUMANOS 
SOLO SOY UN ESLABÓN, UNA PIEZA MÁS DE UN PUZZLE MACABRO 
NO SÉ LO QUE ES GLOBALIZACIÓN 
NO SÉ LO QUE SON DERECHOS HUMANOS 
SOLO SOY UN ESLABÓN, LA IRA DE TU DIOS. 


Con indiferencia les puedes contemplar 
como máquinas robotizadas produciendo sin parar 
es un claro ejemplo más de cual es el dios que hay que adorar 
el fin justificará los medios ante el dios dinero, dios dinero 

NO SÉ LO QUE ES GLOBALIZACIÓN... 

Condenados, explotados 

¿Te escondes? díme por qué! ¿te avergüenzas? díme por qué! 

Cómo cambiaría completamente la situación 
si fuese a tu hijo a quien dedicase ésta canción 
no tiene amparo, a nadie le interesa 
al bolsillo, a los beneficios de la empresa 
En occidente su llanto no se siente 
el sufrimiento y la apatía no se ven 
las leyes son dictadas por la gran empresa 

Condenados, explotados 

Son hijos bastardos de la globalización 
Te importa a ti, me importa a mí, son hijos bastardos de la globalización 
Te importa a ti, me importa a mi, ejércitos de esclavos de la p*** globalización 

Prosigue mi jornada, ya se pone el sol 
Tengo 12 años, vivo en la desolación acá en otra dimensión

diumenge, 12 de novembre del 2017

LES TORTUGUES TAMBÉ VOLEN (CONFLICTES BÈL·LICS)


DESPRÉS DE VEURE LA PEL·LÍCULA

1) Quina és l'actitud dels protagonistes respecte el conflicte?

2) Enumera les situacions d'injustícia que es donen a la pel·lícula

3) Intenta descriure amb dos adjectius cadascun dels personatges que apareixen a la pel·lícula

. Agrin

. Kak

. Hangao

. Pasheo

. Rega

. Shirko

4) Creus que les persones que viuen en situacions límit com la que descriu el film tendeixen a ser més solidàries? Per què?

5) Com descriuries el paper dels mitjans de comunicació al llarg de la pel·lícula? Quins creus que són els seus objectius?

6) Destaca en quatre o cinc línies aquells aspectes que més t'hagin impactat del film

7) A la presentació de la pel·lícula, el director Bahman Ghobadi va dir el següent: «A la pel·lícula tots els personatges busquen informació via satèl·lit sobre la guerra que s'acosta, encara que no entenguin l'idioma i les imatges mostrades a la televisió vagin en contra de les seves creences, però finalment la informació els arriba a través de les prediccions de l'infant mutilat. Això es deu al fet que, al meu entendre, les cadenes de televisió pertanyen a grups d'interessos que consideren als ciutadans del món com a simples titelles. Ells, amb les seves cadenes i les seves guerres, ens fan servir com a joguines i ens imposen la seva guerra bruta per guanyar més diners». 
Comenta aquesta opinió.