dimarts, 9 de desembre de 2014

3 eso. Tema 04. EL SECTOR SECUNDARI: LA INDUSTRIALITZACIÓ

LA DESLOCALITZACIÓ INDUSTRIAL

Moltes empreses situades als països del centre han traslladat tota la seva producció o una part important a països de la perifèria. Aquest fenomen es coneix amb el nom de deslocalització.

DESPRÉS DE VEURE EL DOCUMENTAL:

a) A què anomenem "deslocalització industrial"?


b) Com afecta una deslocalització a la regió que la fàbrica abandona? I a la regió on la fàbrica arriba?

c) Esmenta els aspectes principals que provoca la deslocalització i que es comenten en els vídeos  com ara la obtenció de beneficis per part de l'empresa que deslocalitza, les condicions laborals, els sous, la seguretat laboral, la higiene de les instal·lacions, ...) 

d) Tria tres aspectes i compara'ls amb la realitat industrial dels països desenvolupats.

LES MULTINACIONALS

Algunes multinacionals desenvolupen parts dels processos productius en maquiles, que són naus industrials situades en països de la perifèria. A les maquiles, on es fan feines que requereixen poca tecnologia, hi treballa una gran quantitat de mà d'obra poc qualificada i en unes condicions laborals molt dures. Les dones representen més del 70 % de la mà d'obra de la indústria tèxtil a les maquiles. Acostumen a ser dones joves que reben un salari inferior al que perceben els homes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada