dimarts, 5 de maig de 2020

PER QUÈ FEM EL QUE FEM?


PER QUÈ FEM EL QUE FEM?


1. Per què hauríem de comprar o utilitzar el teu servei? o dit d'una altra manera, perquè fas el que fas? (explica-ho en un mínim de 8 línies).

2. Què diu la llei de difusió de la innovació?

3. Comenta: 
"Les persones comprem car perquè volem ser les primeres a tenir un producte". 
Justifica el teu comentari  a partir de vivències personals o escoltades.