dijous, 9 d’abril del 2020

ENIGMA 17


ENIGMA 17
(realitzat per una companya)

          
PER QUÈ NO PARLAVA? 

        AMB QUIN ALTRE NOM EM CONEIXIEN?