dimecres, 11 de desembre del 2019

LA RESPONSABILITAT SOCIAL EMPRESARIAL


          RESPONSABILITAT SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)
1. Defineix què és la responsabilitat social de les empreses.

2. És incompatible la protecció a les persones i al mediambient amb l'obtenció de beneficis monetaris? Justifica la resposta i, si pots busca exemples concrets.

3. Digues quins són els quatre àmbits en què l'RSD pot aportar més beneficis.

4. Què són les PIMES?


LA FAGEDA, UN CAS DE RESPONSABILITAT SOCIAL EMPRESARIAL


1. Quins aspectes destacaries de la responsabilitat social d'aquesta empresa?

2. Per què és important tenir en compte la proximitat en el territori quan es parla de producció?