dimarts, 22 de gener de 2019

07. EL PERÍODE D'ENTREGUERRES I LA SEGONA GUERRA MUNDIAL (1918-1945)


1. ELS FELIÇOS ANYS 20 I LA PROSPERITY

Als països capitalistes, es va viure una etapa de gran prosperitat econòmica (1925-1929), coneguda com els feliços anys vint.  Aquest fenomen va tenir una gran incidència als Estats Units, que es van convertir en la primera potència econòmica mundial. L'estil de vida nord-americà es va difondre arreu del món.

Aquesta època de prosperitat (prosperity ) es va fonamentar en l'augment de la productivitat (treball en cadena), l'ús de noves fonts d'energia (petroli i electricitat) i la força dels nous sectors industrials (químic, automobilístic, dels electrodomèstics, mitjans de comunicació...). 
2. EL CRAC DE 1929 I LA GRAN DEPRESSIÓ

L'expansió econòmica va arribar a la seva fi el 1929, quan les accions de la borsa de Nova York (Wall Street) van començar a perdre valor i va crear un pànic col·lectiu. El 24 d'octubre de 1929, conegut com el dijous negre, molta gent que necessitava vendre les seves accions per tornar els crèdits que havien demanat les van posar a la venda, però ningú no les comprava. 

Cal afegir que el 1929 l'economia havia arribat a una situació de sobreproducció. Els magatzems eren plens de productes que no es podien vendre i els preus van començar a baixar. Moltes empreses van fer fallida i l'atur es va estendre. 


3. L’URSS DURANT EL PERÍODE D’ENTREGUERRES (1921-1939)


4. EL DESCRÈDIT DE LA LLIBERTAT: L’ASCENS DELS TOTALITARISMES

La Primera Guerra Mundial i el crac de 1929 van provocar a Europa l'empobriment de la majoria de la classe treballadora i d'amplis sectors de la classe mitjana. Això va comportar un augment de les tensions socials, l'auge dels sindicats comunistes i la pèrdua de suport dels règims democràtics, sobretot als països en què la democràcia encara era jove.  Aquesta situació va afavorir l'aparició i la consolidació de règims totalitaris que tenien com a trets principals la concentració del poder en mans d'un únic líder i d'un sol partit polític, la supressió de les llibertats i les institucions democràtiques (partits, sindicats...), la continuïtat de l'economia capitalista i el control per part de l'Estat de l'educació i els mitjans de comunicació. En són exemples el feixisme a Italià i el nazisme a Alemanya. (Documental editat pel GES)


5. LA SEGONA GUERRA MUNDIAL (1939-1945)

El dia 1 de setembre de 1939 va esclatar la Segona Guerra Mundial. Aquesta guerra va afectar tots els continents I va durar fins al 2 de setembre de 1945.

FASES DE LA GUERRA

FASE LLAMPEC

En la primera fase de la guerra, Alemanya va portar la iniciativa. El seu exèrcit va llançar tres ofensives. En la primera, va ocupar Polònia en un mes. En la segona (abril de 1940), va ocupar Dinamarca i Noruega a fi de salvar el subministrament de ferro suec que arribava des del port de Narvik, i en la tercera, va envair els Països Baixos i Bèlgica, arribant els seus exèrcits fins a París el 14 de juny de 1940.

França va signar l'armistici pel qual es rendia el 22 de juny i va quedar partida en dos.

Només el Regne Unit va resistir els bombardejos alemanys en la batalla d'Anglaterra.

El 10 de juny Itàlia es va alinear amb Alemanya i va declarar la guerra a França.


MUNDIALITZACIÓ DEL CONFLICTE

El 22 de juny de 1941 els alemanys van iniciar la invasió de l'URSS, però van quedar aturats entre Leningrad (actual Sant Petersburg) i Stalingrad (actual Volgograd). El 7 de desembre de 1941 el Japó, que s'havia aliat amb Alemanya i Itàlia, amb les quals va formar l'Eix, va bombardejar sense previ avís Pearl Harbor, i això va fer que els Estats Units declaressin la guerra al Japó, Itàlia i Alemanya. Els japonesos van conquerir IndoxinaIndonèsia, les FilipinesBirmània i extensos territoris de la Xina. Al nord d'Àfrica, alemanys i britànics van combatre en l'anomenada guerra del desert. 

 

DERROTA DE L'EIX (1943-45)

La iniciativa la van dur els aliats. Roma va ser alliberada el 4 de juny de 1944 i Mussolini va ser detingut i executat. El 6 de juny es va iniciar l'ofensiva contra Alemanya des de les platges de Normandia (França) amb un desembarcament massiu de tropes britàniques, franceses i nord-americanes. El desembre de 1944 França va ser alliberada, alhora que els soviètics entraven a Polònia i, més tard, en territori alemany. Alemanya va capitular sense condicions els dies 7 i 8 de maig de 1945, poc després del suïcidi de Hitler

El Japó va continuar la guerra en solitari. El president nord-americà, Harry Truman, va decidir llançar la bomba atòmica, sobre les ciutats japoneses d'Hiroshima i Nagasaki els dies 6 i 9 d'agost. El 2 de setembre el Japó es va rendir. La Segona Guerra Mundial s'havia acabat.